Video

Závod holoubat 2018 Fajmon team


Trénink holubů 2018


Chovné kóje 29.12.2016



Nákup holoubat 5.3.2016
Chytil Peter + Lukáš


Chovné kóje


Gerspitzer Team vdovci



Gerspitzer Team vdovci


Gerspitzer Team vdovci